Tepecik Mah. Hamdi Açan Sk 41200 Acısu Parkı
+0530 301 76 41
eminverit@hotmail.com

Hitabet Kursu

Hitabet dersi,diksiyon dersinden ayrılmaz bir bütün olarak gözükse de,hitabet dersinin de bir çok alt tekniği olduğu için ayrı değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

Peki nedir hitabet sanatı ?

 İşimiz gereği sürekli olarak konuşmalar,sunumlar yapan biri olmayabiliriz. fakat yaşamın her anında birer konuşmacı olabiliyoruz.

Gündelik yaşamdaki ilişkilerimizde ve iş hayatımızda önemli bir yere sahip olan tüm etkiliyici ve iz bırakan konuşmalara hitabet sanatı denir.

Küçük kitlelere de büyük kitlelere de seslenilir bir oran veya ölçüsü yoktur.

Dersler grup halinde verildiğinde daha verimli geçer.